Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hiperbarična komora povećava koncentraciju kiseonika u krvi, difuzno se povećava količina kiseonika u ćelijama na račun rastvorenog kiseonika u plazmi, pri čemu se koriguje hipoksija i smanjuje se zapaljenska reakcija tkiva

Hiperbarična oksigenoterapija značajno skraćuje inflamatorni proces. Odgovor našeg organizma je pokušaj popravke oštećenja-povrede.