Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Hiperbarična komora povećava koncentraciju kiseonika u krvi, difuzno se povećava količina kiseonika u ćelijama na račun rastvorenog kiseonika u plazmi, pri čemu se koriguje hipoksija i smanjuje se zapaljenska reakcija tkiva

Hiperbarična oksigenoterapija značajno skraćuje inflamatorni proces. Odgovor našeg organizma je pokušaj popravke oštećenja-povrede.

 

Tretman kiseonikom utiče na smanjenje otoka (akumuliranje limfe). Otok može da ugrozi normalnu cirkulaciju krvi. Tretman dovodi do povećane koncentraciju kiseonika u ćelijama i utiče na brži oporavak otokom ugroženog tkiva.

 

Hiperbarična oksigenoterapija se uspješno koristi kao dopunska terapija u procesu zarastanje rana.

1Perfuzija kiseonika oko rana i oštećenih tkiva značajno se povećava kada krv kojom se snabdeva ovo područje ima veće količine kiseonika.

2Hiperbarična oksigenoterapija stimuliše rast novih kapilara. Mikrocirkulacija je od vitalnog značaja za snabdevanje ćelija hranjivim materijama i kiseonikom.

Kada se inflamatorni proces i otok brzo koriguju, oporavak i regeneracija kostiju može ranije početi. Sa porastom snabdevanja krvlju i dostupnošću kiseonika tkiva i ćelije odgovorne za regeneraciju kostiju mogu da izvrše svoj zadatak efikasnije. To dovodi do ubrzanog oporavka i boljeg rezultata u lečenju koštanog tkiva.